Betöltés...
Autóbusz rendelés, belföldi és nemzetközi személyszállítás

Kezdőlap
Szolgáltatásaink
Járműpark
Árlista
Ajánlatkérés
Kapcsolat
 

 

Ezen a linken tekinthetik meg cégünk panaszkezelési szabályzatát.

 

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Panaszkezelési tájékoztató

Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek, gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges. A panaszkezelés során az Szolgáltató az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől. A beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszünk, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

 

Fogalmi meghatározások

Panasz: a szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Szolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője. A panaszos általában a Szolgáltató ügyfele, de panaszosnak tekintendő az a személy is, aki az Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban kifogásolja.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.


A Szolgáltató adatai:

Rövidített név: Pilis Plusz Kft.

  • székhelye (pontos cím): 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.
  • levelezési cím: 2084 Pilisszentiván, Pf. 60.
  • cégjegyzékszám: 13-09-128128
  • adószám: 14732403-2-13
  • tevékenységi engedély: KASZ-13-000381/47/2014
  • képviselő: Tóth Norbert István
  • Telefon: +36 26 366 512
  • Fax: +36 26 366 512
  • E-mail: pilisplusz@pilisplusz.com
  • Honlap: www.pilisplusz.com

Szolgáltató honlapján tájékoztatást ad a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

Az észrevételek (panasz, javaslat, dicséret, információkérés) az alább felsorolt helyeken tehetők:

Személyesen:
- a Szolgáltató telephelyén: 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.

Telefonon:
- központi telefonszámon +36 (26) 366 512

Írásban:
- levélben: 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.
- telefaxon: 06 26 366 512
- elektronikus úton (e-mail): az pilislusz@pilisplusz.com e-mail címre
- vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel (vásárlók könyve található a Szolgáltató telephelyén)

 

 

< Vissza